Kedermawanan Mendatangkan Banyak Kemudahan

Kedermawanan Mendatangkan Banyak Kemudahan

Kedermawanan Mendatangkan Banyak Kemudahan – Kedermawanan merupakan salah satu akhlak terpuji seorang yang beriman, sumber kekuatan dalam pembangunan peradaban, pelaksana keadilan melawan kedzaliman dan peneduh ditengah gersangnya kehidupan. Dermawan merupakan wujud nyata dari keshalehan seorang yang beriman. Kedermawanan memberikan banyak kemudahan, baik pagi penderma itu sendiri ataupun bagi siapa saja yang menerima kebermanfaatannya. Kedermawanan juga […]