You are currently viewing Al-Quran Menjawab Keluhan Manusia

Al-Quran Menjawab Keluhan Manusia

Apa itu Al-Quran ???

Al-Qur’an berasal dari bahasa Arab yang berarti “bacaan” atau “sesuatu yang dibaca berulang-ulang”. Kata Al-Qur’an adalah bentuk kata benda (masdar) dari kata kerja qara’a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Qur’an sendiri yakni pada ayat 17 dan 18 Surah Al-Qiyamah yang artinya:

“Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur’an (di dalam dadamu) dan (menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan Kami. (Karena itu,) jika Kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya”. (Al-Qiyāmah 75:17-18)

^ “Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.” (Al-Jatsiyah 45:20)

^ “Al Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.” (Ibrahim 14:52)

Namun kadang-kala manusia itu suka mengeluhkan apa yang terjadi pada hidupnya, padahal sudah jelas Al-Quran itu sebagai Pedoman bagi Manusia.

 

Mari simak Tanya Jawab berikut antara Manusia dan Al-Quran :

  1. Manusia bertanya : Ya Allah mengapa aku di uji ???

QUR’AN MENJAWAB:

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan,”Kami telah beriman”, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.”

[Surah Al-Ankabut ayat 2-3].

  1. Manusia bertanya : Mengapa ujianku seberat ini?

QUR’AN MENJAWAB:

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya,” [Surah Al-Baqarah ayat 286].

  1. Manusia bertanya : Mengapa aku tak dapat apa yang aku idam-idamkan???

QUR’AN MENJAWAB:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

[Surah Al-Baqarah ayat 216].

  1. Manusia bertanya : Mengapa aku merasa frustasi ???

QUR’AN MENJAWAB:

“Janganlah kamu bersikap lemah. dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.”

[Surah Al-Imran ayat 139].

 

 

  1. Manusia bertanya : Bagaimana aku harus menghadapinya ???

QUR’AN MENJAWAB:

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan shalat; dan sesungguhnya shalat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyu” [Surah Al-Baqarah ayat 45].

  1. Manusia bertanya: Apa yang aku dapat dari pada semua ini???

QUR’AN MENJAWAB:

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri, harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka.” [Surah At-Taubat ayat 111].

  1. Manusia bertanya : Kepada siapa aku berharap???

QUR’AN MENJAWAB:

‘Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal.” [Surah At-Taubat ayat 129].

  1. Manusia  : Aku tak tahan dengan semua ini !!!!!!

QUR’AN MENJAWAB:

“……dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” [Surah Yusuf ayat 12] .

  1. Manusia bertanya : Mengapa hati ini tidak tenang ???

QUR’AN MENJAWAB:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. [QS. Ar Ra’d ayat 28].

 

Masih pantaskah kita mengeluh? semua sudah jelas dalam isi Al-Quran, mungkin karna kebanyakan kita tidak pernah mengkaji lebih dalam al-Qurannya, namun itulah bahwa benar Allah sangat sayang kepada makluknya…

Semoga bermanfaat.. 😀 😉 :*

Leave a Reply