Table of Contents

Keutamaan Sedekah – Sebagian dari kita mungkin merasa cukup dengan menunaikan ibadah wajib saja. Namun tahukah sahabat, dengan menambah ibadah sunnah dapat menjadikan ibadah wajib kita kian sempurna.

Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan ibadah wajib yang kita kerjakan masih terdapat banyak kekurangan. Itulah salah satu fungsi ibadah sunnah, yakni menambal kekurangan dalam ibadah wajib.

Pelaksanaan ibadah baik itu wajib ataupun sunnah semata-mata kita kerjakan agar diberi keselamatan dari siksa api neraka. Rasulullah SAW. senantiasa memperingatkan kepada seluruh umatnya untuk menjauhi siksa api neraka dengan selalu meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Selanjutnya rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah walau hanya dengan sebutir kurma agar diselamatkan dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari ‘Adi bin Hatim Rasulullah SAW. Bersabda :

“Jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah sebelah butir kurma, maka siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah (bersedekah) dengan kata-kata yang baik’.”

Melalui hadits diatas Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar mampu beristiqamah dalam menunaikan sedekah, walaupun sedekah yang diberikan jumlahnya hanya sedikit. Namun perlu kita ketahui, sedekah yang jumlahnya sedikit tersebut bisa jadi menjadi penyelamat bagi kita dari pedihnya siksaan api neraka.

Kata sebutir kurma yang berada didalam hadits diatas merupakan bentuk kiasan tentang amal-amal yang ringan. Dimana amal-amal ringan tersebut bernilai tinggi dihadapan Allah swt.  Allah SWT berfirman, “Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS Al Zalzalah: 7)

Sebab itu, bersedekahlah dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu pasti akan memiliki manfaat bagi penerimanya. Terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini sedekah adalah salah satu kunci untuk saling menguatkan dengan sesama.

Selain dengan uang atau barang, bersedekah juga bisa dilakukan dengan perbuatan atau kalimat kebaikan. Mulai dari menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan, membantu tetangga, tersenyum, hingga berbicara dengan perkataan yang baik juga termasuk kedalam sedekah.

Adapun sedekah yang kita kerjakan selama ini akan menjadi tabungan pahala bagi kita di akhirat kelak. Allah SWT. menjamin bahwa harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang sama sekali, Akan tetapi bertambah dan terus bertambah. Rasulullah SAW. bersabda dalam hadits yang diriwatakan imam Bukhori berikut.

Dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidaklah salah seorang diantara kalian bersedekah dengan satu biji kurma dari sumber penghasilan yang baik kecuali Allah SWT akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah memeliharanya sebagaimana salah seorang diantara kalian memelihara anak kudanya atau anak untanya sampai (sedekah kurma itu) sebesar gunung atau lebih besar lagi.”

Berdasarkan hadits diatas, jangan pernah merasa malu ketika kita bersedekah dengan jumlah yang kecil misalnya dengan Rp. 1000 atau Rp. 5000. Yang terpenting dari pelaksanaan sedekah ialah keikhlasan kita yang semata-mata hanya mengharap ridha Allah . Ketika kita ikhlas dalam bersedekah, niscaya Allah akan memelihara sedekah tersebut sampai pada hari kiamat nanti ia didapati seperti sebesar gunung atau lebih besar lagi.

Selagi kita diberikan kesempatan untuk bersedekah. Bergegaslah dalam bersedekah. Sebab, menyegerakan kebaikan sangat dianjurkan dalam islam. Karena bisa jadi, ketika kita menundanya kesempatan berbuat baik tersebut akan terlewatkan secara percuma-cuma. Hingga pada akhirnya yang tersisa kelak hanya penyesalan karena telah melewatkan kesempatan.

Jangan lupa bersedekah hari ini, Jika belum bersedekah sahabat bisa meng-klik link ini untuk menunaikan sedekah terbaiknya. Ayo berbagi untuk manfaat dan pahala yang kekal abadi.