Makna Hijrah dalam Islam

Makna Hijrah dalam Islam

Rahmatanlilalamin.or.id – Hijrah merupakan kosa kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Kosa kata tersebut sering disangkutpautkan dengan berubahnya seseorang dari dunia gelap ke dunia yang terang benderang. Mungkin kita sering mendengar kata artis atau muslim hijrah, yang mana hal itu ditujukan kepada seseorang yang kembali ke jalan-Nya setelah sekian lama dalam jalan yang […]