Menjemput Kemudahan Urusan dengan Berzakat

Zakat Mudahkan Urusan Kita

Rahmatanlilalamin.or.id, Zakat Mudahkan Urusan Kita – Kemudahan dalam berbagai urusan menjadi salah satu bagian dari doa yang selalu kita panjatkan, baik di waktu pagi maupun malam. Sebab, kita memahami bahwa doa merupakan salah satu bagian terpenting berdampingan dengan segenap ikhtiar yang dilakukan. Namun, ada salah satu amalan lain yang memiliki keutamaan dapat memudahkan berbagai urusan […]

Manfaat Zakat Profesi, Bersihkan Harta Hingga Kurangi Angka Kemiskinan

Manfaat Zakat Profesi

Manfaat Zakat Profesi – Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan sebuah amaliyah yang tak boleh dilupakan. Dalam pengertiannya, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seorang mukmin ketika ia telah mencapai haul dan nisab atas harta yang dimiliki oleh-Nya. Pada pelaksanaannya, terdapat dua jenis pelaksanaan zakat yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah […]