5 Manfaat Silaturahmi Bagi Umat Islam

Manfaat Silaturahmi Bagi Umat Islam

Manfaat silaturahmi bagi umat Islam antara lain melapangkan rezeki, memanjangkan umur, meningkatkan kualitas hubungan kekerabatan, merupakan bentuk ketaatan dan mempererat persatuan. Yuk baca lebih lengkap lagi dalam artikel ini. Rahmatanlilalamin.or.id – Meskipun sering dianggap sepele, silaturahmi merupakan amalan yang mulia dan dianjurkan bagi umat Islam. Dalam hal ini, silaturahmi erat kaitannya dengan hubungan manusia dengan […]

Dua Keutamaan Silaturahmi

Dua keutamaan silaturahmi

Dua Keutamaan Silaturahmi – Bersilaturahmi atau saling mengunjungi antar sesama memiliki nilai yang amat berharga dalam kehidupan ini. Selain bernilai pahala, silaturahmi juga dapat mempererat persaudaraan dan persaturan, menghindarkan segala bentuk prasangka yang dapat mendatangkan banyak madarat dalam hidup ini. Silaturahmi adalah salah satu amalan yang dianjurkan bagi umat muslim guna menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi […]

Mengapa Silaturahim Sangat Dianjurkan Dalam Islam?

Hikmah dan Keutamaan Silaturahmi

Melaksanakan silaturahmi merupakan wujud atau bukti keimanan dalam diri seseorang, dimana tujuan dari silaturahmi tersebut ialah untuk menyambung dan mempererat tali persaudaraan. Akan tetapi, sebaliknya bagi orang yang memutuskan silaturahim termasuk orang yang tercela, dan dampaknya di dunia ia akan dijauhi oleh manusia dan di akhirat kelak akan mendapat kemurkaan dari Allah swt. Tentunya kita […]

Antara Rezeki dan Menyambung Silaturahmi

Manfaat dan Keutamaan Silaturahmi

Silaturahmi adalah menyambung atau mempererat hubungan persaudaraan serta kasih sayang antar kerbat ataupun saudara. Menyambung silaturahmi merupakan salah satu amalan yang mulia dan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang menginginkan keberkahan bagi dirinya, banyak ayat Al-Quran dan Hadits yang membahas tentang anjuran kepada kita untuk menyambung tali silaturahmi dan menjelaskan berbagai keutamaannya. Mengenai makna […]