KEKALKAN HARTA DENGAN ZAKAT

KEKALKAN HARTA DENGAN ZAKAT

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar,” (Q.S Al-Hadiid: 7)

(more…)

Continue Reading KEKALKAN HARTA DENGAN ZAKAT

ZAKAT MEMBUAT HARTA JADI BERLIPAT

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah : 261)

Betapa besar imbalan yang diberikan Allah SWT bagi mereka yang menggunakan hartanya untuk keperluan di jalan Allah. Menggunakannya Rp1.000,- setara dengan Rp700.000;-Bagaimana kalau sejuta, bagaimana kalau lebih dari itu?

(more…)

Continue Reading ZAKAT MEMBUAT HARTA JADI BERLIPAT