5 Manfaat Silaturahmi Bagi Umat Islam

Manfaat Silaturahmi Bagi Umat Islam

Manfaat silaturahmi bagi umat Islam antara lain melapangkan rezeki, memanjangkan umur, meningkatkan kualitas hubungan kekerabatan, merupakan bentuk ketaatan dan mempererat persatuan. Yuk baca lebih lengkap lagi dalam artikel ini. Rahmatanlilalamin.or.id – Meskipun sering dianggap sepele, silaturahmi merupakan amalan yang mulia dan dianjurkan bagi umat Islam. Dalam hal ini, silaturahmi erat kaitannya dengan hubungan manusia dengan […]

Mengapa Silaturahim Sangat Dianjurkan Dalam Islam?

Hikmah dan Keutamaan Silaturahmi

Melaksanakan silaturahmi merupakan wujud atau bukti keimanan dalam diri seseorang, dimana tujuan dari silaturahmi tersebut ialah untuk menyambung dan mempererat tali persaudaraan. Akan tetapi, sebaliknya bagi orang yang memutuskan silaturahim termasuk orang yang tercela, dan dampaknya di dunia ia akan dijauhi oleh manusia dan di akhirat kelak akan mendapat kemurkaan dari Allah swt. Tentunya kita […]