KEKALKAN HARTA DENGAN ZAKAT

KEKALKAN HARTA DENGAN ZAKAT

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar,” (Q.S Al-Hadiid: 7)

(more…)

Continue Reading KEKALKAN HARTA DENGAN ZAKAT