Cara Mudah Hitung Zakat Mal Secara Online

cara menghitung zakat mal online

Rahmatanlilalamin.or.id – Selain bermanfaat bagi sahabat ketika hendak membayar zakat mal, mengetahui cara menghitung zakat mal juga bermanfaat bagi sahabat untuk mengetahui apakah harta yang dimiliki telah mencapai nisab zakat atau belum. Dalam hal ini, seorang Muslim mendapat kewajiban untuk membayar zakat mal ketika harta yang dimiliki atau dikuasai olehnya telah mencapai haul dan nisab. […]

Mengetahui Cara Membayar Zakat Mal Secara Online

cara membayar zakat mal online

Rahmatanlilalamin.or.id – Seorang Muslim wajib membayar zakat mal ketika hartanya telah mencapai haul dan nisab. Dalam hal ini, zakat dapat dibayar secara langsung ke lembaga amil zakat ataupun melalui platform zakat online yang dikelola lembaga-lembaga zakat tersebut. Zakat online merupakan media pembayaran zakat yang dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi para muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya. […]

Mengetahui Manfaat dan Fungsi Zakat Mal

manfaat zakat mal

Rahmatanlilalamin.or.id – “Ayah, Ayahkan rajin membayar zakat mal dan selalu ngajak aku, nah sebenarnya manfaat zakat mal sendiri apa Yah?” Tanya seorang anak kepada ayahnya usai membayar zakat di lembaga amil zakat tak jauh dari rumahnya. “Iya Dek, manfaat zakat fitrah ini sangat banyak, salah satunya ialah mensucikan harta kita, perlu kita tahu juga dalam […]

Ketahui Syarat Wajib Zakat Mal Beserta Haul dan Nisabnya, Lengkap!

syarat zakat mal

Rahmatanlilalamin.or.id – Zakat harta atau zakat mal wajib dikeluarkan setelah memenuhi syarat zakat mal beserta haul dan nisabnya. Lalu apa saja syarat zakat mal? Dan apa yang dimaksud dengan haul dan nisab zakat? Simak selengkapnya dalam artikel ini. Syarat Wajib Zakat Mal Seorang yang hendak berzakat hendaknya ia seorang Muslim yang merdeka, harta yang akan […]

Mengetahui Pengertian Beserta Macam-Macam Zakat Mal

Pengertian Zakat Mal

Rahmatanlilalamin.or.id – Zakat mal adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang Muslim atas kepemilikan hartanya. Zakat ini wajib dibayarkan setahun sekali sebanyak 2,5% dari kepemilikan harta yang telah mencapai nisab zakat. Zakat mal sendiri salah satu tujuannya ialah mensucikan harta serta mengeluarkan hak orang lain yang berada di dalamnya. Hal itu sebagaimana firman Allah […]

Zakat Fitrah, Zakat Penghapus Dosa

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah – Selain kewajiban berpuasa selama bulan Ramadhan, umat islam juga memiliki kewajiban menunaikan zakat fitrah. Zakat ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muzzaki yang telah memenuhi syarat untuk menunaikannya. Zakat fitrah merupakan salah satu amalan istimewa yang hanya ada di bulan Ramadhan. Ia hanya  ditunaikan sekali dalam setahun, tepatnya  ketika menjelang […]