Mengenal 8 Asnaf yang Berhak Menerima Zakat

8 Asnaf Zakat

Rahmatanlilalamin.or.id – Sebagai instrumen yang termasuk dalam salah satu rukun Islam, zakat dianjurkan lengkap dengan aturan yang ada didalamnya, mulai dari nisab dan haul, jumlah yang wajib dikeluarkan, barang apa saja yang wajib dizakati hingga siapa saja yang berhak menerimanya. Selama ini, kita mungkin mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh […]

Empat Makna Zakat yang Wajib Diketahui

Empat makna zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Dalam hal ini, ada empat makna zakat yang wajib diketahui oleh umat Islam. Rahmatanlilalamin.or.id – Zakat adalah salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang dimiliki oleh umat Islam. Melalui zakat, umat Islam dapat mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya yang wajib dikeluarkan apabila telah […]

Lembaga Zakat di Lubang Buaya Jakarta Timur

Lembaga Zakat di Lubang Buaya Jakarta Timur

Lembaga Zakat di Lubang Buaya Jakarta Timur – Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur merupakan lembaga sosial yang menghimpun dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) yang berada di Jakarta Timur. Sebagai lembaga pengelola dan penyalur dana sosial, Yayasan Rahmatan Lil-Alamin selalu profesional dan memberikan layanan terbaik dalam menerima dan menyalurkan Zakat para Muzakki atau donatur […]

Zakat Fitrah, Zakat Penghapus Dosa

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah – Selain kewajiban berpuasa selama bulan Ramadhan, umat islam juga memiliki kewajiban menunaikan zakat fitrah. Zakat ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muzzaki yang telah memenuhi syarat untuk menunaikannya. Zakat fitrah merupakan salah satu amalan istimewa yang hanya ada di bulan Ramadhan. Ia hanya  ditunaikan sekali dalam setahun, tepatnya  ketika menjelang […]