Mengenal Makna Zakat Fitrah Serta Syarat dan Tujuannya

Table of Contents

Rahmatanlilalamin.or.id – Selain menunaikan ibadah puasa selama satu bulan penuh, terdapat satu kewajiban bagi umat Islam yang juga menjadi rukun Islam yakni membayar zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat Fitrah? Apa tujuan pelaksanaannya? Dan apa saja syarat seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah? Untuk mengetahui jawabannya, simak artikel di bawah ini secara lengkap.

Makna Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan pada bulan Ramadan untuk menyempurnakan ibadah puasa yang telah dijalankan selama satu bulan penuh. Berkaitan dengan kewajiban zakat fitrah, dalam hadits Ibnu Umar RA yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim Rasulullah mewajibkan zakat tersebut bagi setiap Muslim.

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari Muslim)

Zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum dhuafa dengan cara berbagi kebahagiaan dalam menyambut hari kemenangan yakni Hari Raya Idul Fitri sehingga semua orang termasuk kaum dhuafa turut bersuka riya dan bahagia dalam menyambutnya.

Adapun tujuan dari zakat fitrah ini ialah untuk mensucikan harta serta diri manusia serta  menyempurnakan ibadah puasa yang dilakukan selama satu bulan penuh sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Ibnu Majah berikut.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor, sekaligus untuk memberikan makan orang-orang miskin.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Syarat Zakat Fitrah

Bagi sahabat yang ingin menunaikan zakat fitrah, mari ketahui beberapa syarat muzakki zakat fitrah sebagai berikut.

1. Beragama Islam dan merdeka,

2. Menemui dua waktu yaitu diantara bulan Ramadhan dan Syawal walaupun hanya sesaat,

3. Mempunyai harta yang lebih dari pada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya.

Ketiga syarat diatas merupakan syarat wajib bagi orang yang memiliki kewajiban zakat fitrah. Selanjutnya, ada juga beberapa syarat tidak wajib zakat fitrah yang terdiri dari.

1. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadhan.

2. Anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadhan.

3. Orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadhan.

4. Tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadhan.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Berikut adalah beberapa waktu mengeluarkan zakat fitrah yang dapat sahabat ketahui.

1. Waktu jawaz/harus

Waktu ini merupakan waktu untuk menunaikan zakat fitrah yang sering dilakukan oleh umat Islam. Pada waktu ini, rentang waktunya cukup panjang yakni semenjak awal masuk Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri.

2. Waktu wajib

Waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ialah setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

3. Waktu afdhal

Waktu yang paling utama atau waktu afdhal untuk mengeluarkan zakat fitrah ialah setelah shalat subuh sebelum shalat Idul Fitri. Mengingat waktunya cukup sempit, umat Islam dianjurkan untuk sangat berhati-hati jika berniat membayar zakat fitrah di waktu ini.

4. Waktu makruh

Waktu makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah ialah setelag shalat Idul Fitri hingga sebelum matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal.

5. Waktu haram

Pembayaran zakat fitrah dihukumi haram jika dilakukan setelah matahari terbenam pada tanggal 1 Syawal.

Demikianlah informasi mengenai makna dan syarat zakat yang dapat sahabat ketahui, semoga bermanfaat dan memudahkan sahabat dalam menunaikan zakat. Agar lebih mudah saat menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan sahabat dapat mengetahui juga ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim.

Sahabat dapat berkonsultasi dan menunaikan zakat, infak, sedekah dan wakaf di Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur. Tekan tombol zakat di bawah untuk tunaikan zakatmu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *